Blat cu DNA la Curtea de Apel Oradea

Ioan Sava şi soţia lui, avocați în Oradea, au fost acuzaţi  de DNA că ar fi determinat publicarea unor articole defăimătoare la adresa judecătoarei Crina Muntean, ba chiar ar fi amenințat-o pe aceasta într-o postare pe Facebook. Acuzatorul care a întocmit rechizitoriul împotriva soților Sava este un fost prieten de familie al acestora, procurorul şef  DNA Bihor Ciprian Man, cunoscut pentru abuzurile practicate în cariera de magistrat. Conform procurorilor DNA Oradea, cei doi avocați ar fi postat comentarii ameninţătoare la adresa judecătoarei şi a familiei sale, urmărind intimidarea magistratului, pentru ca acesta să nu-şi mai poată exercita atribuţiunile de serviciu.

Ioan Sava a respins acuzaţiile şi consideră că totul a fost o înscenare pusă la cale de şeful DNA Oradea, procurorul Ciprian Man, în scop de răzbunare. Avocatul a fost deja condamnat. Pe 24 noiembrie 2016, Sava a depus cerere de eliberare condiţionată, iar pe 30 noimebrie este eliberat. Nu se depusese nicio contestație. Pe 5 decembrie, procurorul şef  Man se autosesizează, deşi decizia de eliberare era definitivă. Pe 6 decembrie, se judecă procesul, iar pe 14 februarie, avocatul Ioan Sava este din nou închis.

Vă prezentăm în continuare fragmente din scrisoarea deschisă trimsă de avocatul Ioan Sava, redacției Avertisment.net, prin care acesta atrage atenția asupra abuzurilor săvârșite la nivelul “Curții de Apel Oradea – pesemne un blat al D.N.A. – Serviciul Teritorial Oradea prin procurorul‐șef Man Ciprian și judecătorul Ciorcaș Mihai, respectiv pe linia colaborării instituită de Livia Stanciu și Kovesi”.

Scrisoare deschisă

Pentru informarea corectă a cititorilor, în cazul meu, nu s‐a admis ”contestația”, conform ”realității” susținute de D.N.A.  – instanța nu le‐a dat dreptate, ci a soluționat cauza pe fond, desființând hotărârea și respingând o cerere de eliberare condiționată formulată de mine, cauzându‐mi grave prejudicii, astfel că, D.N.A. n‐a avut dreptate …

Judecătorul Ciorcaș Mihai a admis o cale de atac inadmisibilă și tardivă, iar eu sunt lipsit ilegal de libertate din data de 14.02.2017 în Penitenciarul Oradea, datorită acestui grav abuz al instanței, cât și a judecătorului Pop Camelia de la Judecătoria Satu‐Mare care, deși n‐au fost anulate formele de punere în executare a sentinței penale cu nr. 1832/24.11.2016, privind liberarea mea condiționată a dispus abuziv printr‐o adresă către I.P.J. Bihor să fiu prezentat Penitenciarului Oradea pentru reîncarcerare.

Astfel, lipsirea ilegală de libertate este realizată, ajungându‐se la această situație abuzivă, dat fiind acțiunile dușmănoase ale procurorului Man Ciprian împotriva familiei Sava, având în vedere relațiile mele anterioare cu judecătoarea Crina Muntean, gelozia și frustrările acestuia fiind evidente și de notorietate.

Punerea mea în libertate a fost dispusă în data de 30.11.2016 după ce minuta hotărârii a fost comunicată subsemnatului și Ministerului Public – Parchetului de pe

lângă Judecătoria Satu‐Mare în data de 25.11.2016, astfel că în cele 3 zile nu s‐a declarat contestație și judecătorul delegat a verificat potrivit art. 264 raportat la art. 257 și următoarele C.p.p., respectiv comunicarea minutei hotărârii tuturor participanților la judecată, prevăzut în art. 4251 alin. 2 C.p.p. În acest caz la expirarea zilei de 29.11.2016, hotărârea a rămas definitivă (3 zile de la comunicarea minutei hotărârii).

Legea prevede comunicarea soluției, Ministerului Public care este unic și nu există un Minister Public și D.N.A., ci D.N.A. face parte din Ministerul Public. Conform legii, hotărârea rămâne definitivă la data expirării termenului pentru exercitarea căilor de atac, iar înaintarea unei căi de atac peste acest termen, este sancționat de art. 268 C.p.p. cu declararea contestației tardiv formulată. La data la care s‐a împlinit termenul de mai sus, judecătorul delegat a procedat la punerea în executare a hotărârii Judecătoriei Satu‐Mare, fiind emise formele de punere în executare a hotărârii.

De precizat, formele de executare emise anterior împlinirii termenului de exercitare a căii de atac (nu este cazul) vor putea fi anulate, prin contestație la executare (art. 598 alin. 1 lit. a C.p.p.) de persoana condamnată sau din oficiu de judecătorul delegat cu executarea. Calea de atac exercitată după expirarea termenului de contestație nu va produce consecințe în ceea ce privește formele de punere în executare emise în mod legal, iar această cale de atac va fi înaintată instanței de control judiciar, pentru soluționare fiind incidente dispozițiile legale referitoare la repunerea în termen a contestației art. 4251 alin. 2 C.p.p., ce fac trimitere la art. 411 alin. 1 C.p.p. Astfel, până la momentul la care instanța de control judiciar, în speță Tribunalul Satu‐Mare, va admite cererea de repunere în termen, hotărârea primei instanțe este definitivă.

În cauza mea, D.N.A. – Serviciul Teritorial Oradea, prin procurorul‐șef Man Ciprian, după ce în prealabil a făcut presiuni asupra judecătorului de la Judecătoria Satu‐Mare să ia măsuri certe, ce se impun pentru că, hotărârea nu este definitivă, nefiind comunicată D.N.A. – Serviciul Teritorial Oradea (procurorul D.N.A. nu a participat la cauza privind liberarea condiționată, cum nu a participat la nici o liberare condiționată, în cauzele instrumentate de D.N.A., cel puțin în cursul anului 2016), adresa nr. 1768/III.13/2016 din data de 05.12.2016, orele 1144, și văzând că, nu se procedează la reîncarcerarea mea (doar procurorul Man Ciprian din D.N.A. hotărăște care hotărâre este sau nu definitivă, și care hotărâre trebuie să i se comunice, deși nu a participat la liberările condiționate de la Judecătoria Satu‐Mare în anul 2016), în data de 05.12.2016 orele 1333, prin fax trimite contestație împotriva sentinței penale cu nr. 1832/24.11.2016, care era deja definitivă, avea autoritate de lucru judecat, și în 30.11.2016 a fost pusă în executare prin întocmirea formelor de judecătorul delegat și Directorul Penitenciarului Satu‐Mare, subsemnatul fiind liberat condiționat.

În speță, procurorul‐șef Man Ciprian a încălcat legea dovedind grave carențe în pregătirea profesională, la fel și procurorul Ardelean Cristian, care a susținut contestația, fără a fi motivată, așa cum prevede dispozițiile art. 4251 alin. 3 C.p.p., invocând propria lor culpă privind neparticiparea lor la judecarea cererii de liberare condiționată în 24.11.2016, și învinovățind instanța că, nu i‐a anunțat, Codul de procedură penală neprevăzând această obligație pentru judecători, dar pentru D.N.A. există, ei având obligația să înștiințeze instanța că, înțeleg să participe și mai mult invocând ca și temei de drept dispozițiile art. 5 alin. 3 din Legea 255/2013, pentru punerea în aplicare a legii 135/2010 privind Codul de procedură penală, dispoziții cuprinse în Capitolul II, privind situațiile tranzitorii, legate de problemele ce se ivesc cu ocazia punerii în aplicare a acestor legi, care a modificat O.U.G. 43/2002 – privind organizarea D.N.A., în ceea ce privește art. 13 prin scoaterea din competența D.N.A. a evaziunii fiscale și a înșelăciunii, dar foarte important nu a adus modificări art. 3 care privește activitățile D.N.A. – fază urmărire penală, judecată cu căi de atac.

Procurorul‐șef Man Ciprian nu a invocat aceeași neregularitate de comunicare a soluției în dosarul cu nr. 10018/296/2016 și dosar nr. 10385/296/2016 a Judecătoriei Satu‐Mare având același obiect, în care subsemnatul am renunțat la judecarea cererilor de liberare condiționată, întrucât nu a avut loc ședința Comisiei de Liberări condiționate din Penitenciar (aceasta a avut loc în data de 23.11.2016), și să declare contestație pentru că, nu a participat nici în aceste cauze procurorul D.N.A. Deci, acest procuror n‐a invocat aceeași neregularitate în cauzele D.N.A. privind liberările condiționate din anul 2016, neparticipând și necontestând hotărârile. Numai împotriva mea s‐a îndreptat acest procuror‐infractor care conduce D.N.A. – Serviciul Teritorial Oradea, fiind cu antecedente penale – braconaj, fals în declarații, cumpărare de influență și organizare de grup infracțional, cu infracțiuni aferente împotriva familiei Sava, începând cu anul 2011 și continuă și în prezent, aceasta pe linia implicării și a d‐nei Codruța Kovesi, cât și a d‐nei Livia Stanciu, cu plutoanele de execuție de la Înalta Curte de Casație și Justiție, cât și din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin procurori recrutați. Cu privire la aceste încălcări ale legii și a abuzurilor împotriva familiei Sava am sesizat ”tot ce se poate”, iar noi fiind ”penali” avem un singur drept – DE A TĂCEA – și să stăm în fața plutoanelor de execuție care își fac datoria, noi fiind condamnați dinainte, conform înțelegerilor acestor torționari din Ministerul Public și instanțe.

Mai mult, în data de 06.12.2016 a doua zi, după ce a depus contestație, subsemnatul am avut dosarul cu nr. 11042/296/2016 – judecarea sesizării comisiei pentru liberare condiționată, la care a participat procurorul D.N.A., dar nu a spus că, hotărârea 1832/24.11.2016 a fost contestată cu o zi înainte, ci a pus concluzii de respingere a cererii ca fiind rămasă fără obiect, pronunțându‐se hotărârea 1950/06.12.2016 dosar care dat fiind exitența contestației D.N.A. peste termen, trebuia amânat dacă i se comunica judecătorului acest lucru (existența căii de atac) pentru că, în dosarul (10574/296/2016) în care am fost liberat la cererea mea și există contestația D.N.A., eu puteam în situația în care se va admite să‐mi retrag cererea mea, pentru a nu‐mi îngreuna situația și să nu mi se dea o soluție definitivă în al doilea dosar, privind sesizarea comisiei, astfel cu știință procurorul‐șef Man Ciprian m‐a prejudiciat neputând uza de sesizarea comisiei.

Hotărârea Tribunalului Satu‐Mare cu nr. 8/C/2016, din data de 14.02.2017 este nelegală și nu poate produce efecte juridice asupra sentinței penale cu nr.1832 /24.11.2016, care se bucură de autoritatea lucrului judecat și care a fost și pusă în executare încă din data de 30.11.2016, indiferent că, a desființat‐o și a respins cererea mea de liberare condiționată, deoarece:

‐ judecătorul delegat cu executările penale de la Judecătoria Satu‐Mare,

conform datelor a stabilit că, legal hotărârea este definitivă;

Astfel a procedat la emiterea către Penitenciarul Satu‐Mare a dispoziției de a fi pus în libertate, emitându‐se apoi de Directorul Penitenciarului Biletul de liberare

condiționată cu nr. 36244/30.11.2016. Deoarece, contestația D.N.A. a fost depusă după rămânerea definitivă a sentinței penale cu nr. 1832/24.11.2016 și punerea acesteia în executare, producându‐se efectele unei hotărâri care a dobândit autoritate de lucru judecat, orice cale de atac după această dat (29.11.2016) este considerată peste termen. Procurorul D.N.A. – Ardelean Cristian care a participat la ședința de judecată, nu a solicitat conform art. 411 raportat la art. 4251 alin. 2 C.p.p. repunerea în termen și să arate că, întârzierea a fost determinată de o cauză temeinică de împiedicare. Întrucât procurorul Ardelean Cristian nu a cerut repunerea în termen și Tribunalul Satu‐Mare nu s‐a pronunțat în acest sens, hotărârea 1832/2016 a Judecătoriei Satu‐Mare se bucură de instituția autorității de lucru judecat, fiind definitivă.

În cazul în care procurorul Ardelean Cristian ar fi solicitat și și‐ar fi motivate repunerea în termen și Tribunalul Satu‐Mare ar fi admis cererea în contradictoriu, din acel moment sentința penală 1832/2016 numai era o hotărâre definitivă, reținându‐se că, contestația a fost înaintată în termenul prevăzut de art. 411 C.p.p. (3 zile de la încetarea cauzei temeinice) și Tribunalul Satu‐Mare ar fi dispus prin încheiere sau decizie în acest sens, Tribunalul având apoi competența de a desființa hotărârea sau de a respinge ca nefondată contestația D.N.A.

Acest lucru nu s‐a întâmplat, dar s‐a întâmplat un lucru grav, eu în data de 14.02.2017 am fost ridicat de la domiciliu de I.P.J. Bihor, observând după predarea mea la Penitenciarul Oradea că, este vorba despre același mandat 20/2015 al Curții de Apel Cluj, care a fost pus în executare în data de 25.11.2015, și de sub puterea căruia eu am fost liberat condiționat.

Sunt lipsit de libertate ilegal, și nimeni nu intervine; Bihoreanul și Adevărul de Oradea ca și ziare de casă a procurorului Man Ciprian, răspândind știri false și pe placul cuplului procurorului‐șef Man Ciprian și al judecătorului Crina Muntean. Deci, nici o hotărâre judecătorească indiferent cine o pronunță, dacă o cale de atac este depusă peste termenul prevăzut de lege și nu s‐a solicitat și nu s‐a dispus de instanța de control – repunerea în termen, hotărârea atacată este definitivă, are autoritate de lucru judecat, și o hotărâre a Tribunalului Satu‐Mare care trebuia în lipsa cererii și admiterii repunerii în termen – fiind de fapt singura soluție posibilă, să respingă calea de atac, ca fiind inadmisibilă sau tardivă.

Admiterea acestei contestații depuse peste termenul prevăzut de lege (3 zile) este un abuz grav al judecătorului Ciorcaș Mihai de la Tribunalul Satu‐Mare și care trebuie să răspundă pentru lipsirea mea de libertate, cum nici judecătorul Pop Camelia de la Judecătoria Satu‐Mare și judecătorul de la Curtea de Apel Cluj nu puteau face nici un demers pentru reîncarcerarea mea, eu beneficiez de o hotărâre definitivă și de efectele ei de a fi liber. Procurorul‐șef Man Ciprian și procurorul Ardelean Cristian desigur trebuie să răspundă și nu au ce căuta astfel de indivizi în Parchete.

Mai arat că, și în condițiile date am fost lipsit ilegal de libertate pentru că, nu s‐au anulat formele de executare, efectuate în cauză, în data de 30.11.2016 de către judecătorul delegat și comandantul Penitenciarului Satu‐Mare, astfel că, judecătoarea Pop Camelia nu trebuia să solicite reîncarcerarea mea în aceste condiții trebuind să știe că, o hotărâre rămasă definitivă nu poate fi desființată de instanța de control judiciar la o cale de atac peste termen (05.12.2016) decât dacă a fost admisă repunerea în termen, ori acest incident trebuia să o facă să se abțină de a cere privarea mea de libertate.

Vă anexez, Decizia 5902/10.11.2004 a Înaltei Curți de Casație și Justiție care arată în ce condiții, chiar formularea unei cereri de repunere în termen nu este suficientă pentru suspendarea hotărârii, întrucât doar instanța de control judiciar, judecătorul după admiterea cererii de repunere în termen poate să suspende hotărârea, adică hotărârea numai este definitivă după acest moment.

Caracterul definitiv al unei hotărâri este desființat doar de instituția repunerii în termen prin admiterea cererii, rezultând că, repunerea în termen este incidentă în toate cazurile depunerii unei căi de atac peste termenul legal prevăzut de lege și că, în situația neformulării unei cereri de repunere în termen, calea de atac este respinsă ca tardivă sau inadmisibilă. Nu există altă soluție așa cum se indică în art. 4251 alin. 7 pct. 1 lit.a) C.p.p.

În apărare am arătat că, contestația este tardivă și inadmisibilă, iar în concluziile scrise am indicat lipsa invocării art. 411 alin. 1 raportat la art. 4251 alin. 2 C.p.p., respectiv a solicitării repunerii în termen, toată apărarea mea fiind pe tardivitate, și totuși carenței profesionale a procurorului D.N.A., cât și a judecătorului Ciorcaș Mihai, care n‐au ridicat și soluționat o astfel de cerere soluția îmi este favorabilă, privind intangibilitatea caracterului definitiv al sentinței penale cu nr. 1832/2016 a Judecătoriei Satu‐Mare.

Anexez prezentei:

‐ Copie minută a deciziei penale cu nr. 8/C/2017 a Tribunalului Satu‐

Mare;

‐ Copie sentință cu nr. 1680/15.11.2016, din dosarul cu nr.

10018/296/2016;

‐ Copie sentință cu nr. 1778/22.11.2016, din dosarul cu nr.

10385/296/2016;

‐ Copie sentință cu nr. 1950/06.12.2016, din dosarul cu nr.

11042/296/2016;

‐ Copie sentință cu nr. 1832/24.11.2016, din dosarul cu nr.

10574/296/2016;

‐ Adresa D.N.A. cu nr. 1768/III.13/2016, din 05.12.2016, orele 1144;

‐ Contestația D.N.A. 58/III.2/2016, din 05.12.2016, orele 1333;

‐ Decizia penală cu nr. 5902/10.11.2004 a I.C.C.J.;

‐ Copie file din Codul de procedură penală, comentat de Udroiu și Grădinarul din anul 2015, filele 1069 – 1071, 1084, 1424 – 1427, 1618 – 1619;

‐ Adresa A.N.P. – Peniteciarul Oradea 18405/15.02.2017, prin care a solicitat verificarea juridică, în vederea punerii în legalitate a subsemnatului;

‐ Bilet liberare nr. 36244/30.11.2016, emis de Penitenciarul Satu‐Mare Oradea la, 19.02.2017 – orele 18.10

SAVA IOAN

Documente doveditoare

Adresa ANP – CACJ – verificare situatie juridica Sava Ioan Adresa DNA 1768_III.13_2016 Bilet liberare P. Satu-Mare Contestatie DNA 58_III.2_2016 Copii sentinte Satu-Mare – 10385_296_2016 – 10018_296_2016 Decizia ICCJ 5902_2004 Sentinta – Tribunalul Satu-Mare – 10575_296_2016 Sentinta dosar 11042_296_2016

 

Leave a comment

Your email address will not be published.


*